Beschrijving

**TERMIJN IS PER 22-05-2023 VERLOPEN. ER KAN NIET MEER WORDEN GEREAGEERD**


Plaatsingsdatum 25-04-2023


De gemeente Utrecht (‘’de gemeente’’) zoekt samen met RAUM, DePlaatsmaker en HKU een vierde hoofdhuurder voor het nieuw te ontwikkelen Cultuurcluster Berlijnplein in Leidsche Rijn Centrum en schrijft hiervoor een openbare selectie uit. Op deze manier kunnen alle geïnteresseerden via een toetsbare en transparante selectieprocedure meedingen.


Het ontwikkelplan Berlijnplein dat is vastgesteld door gemeente Utrecht is het vertrekpunt voor de invulling van het cultuurcluster. Gemeente Utrecht verhuurt aan vier hoofdhuurders die dit ontwikkelkader gezamenlijk onderschrijven en er invulling aan geven. De gemeente heeft met RAUM, DePlaatsmaker en HKU een samenwerkingsovereenkomst getekend. Voor de vierde hoofdhuurder is eerder een partij geselecteerd. Deze heeft zich onlangs teruggetrokken.


Objectinformatie

Adres: Berlijnplein – nabij 520

Kadastrale kenmerken: Gemeente CTR00, sectie F, nummer 3425

Bestemming en gebruik: enkelbestemming Bestemming ‘gemengd’ en biedt ruimte voor maatschappelijke voorzieningen, cultuur en ontspanning, leisure en horeca. De horeca is reeds toegekend aan twee van de al beoogde hoofdhuurders. Het beoogde gebruik van deze ruimtes bestaat uit bedrijfsruimte (kantoren), creatieve bedrijvigheid en sociaal-culturele activiteiten. Er is ruimte voor het inpassen van andere bestemmingen, mits dit leidt tot het versterken van het concept binnen de kaders van het door de raad vastgestelde Ontwikkelplan. Uitgesloten zijn de bestemmingen ‘detailhandel’ en ‘wonen’.


De ruimte voor deze vierde hoofdhuurder betreft:

- BVO 1925 m2

- FNO 1481 m2

- VVO 1637 m2

Het beschikbare gebouwdeel (meerdere verdiepingen, inclusief begane grond) is geschikt als bedrijfsruimte (kantoren), creatieve bedrijvigheid en sociaal culturele activiteiten.


Deelverhuur is niet mogelijk. Deze ruimte voor de vierde hoofdhuurder wordt als geheel aan 1 partij verhuurd. Onderverhuur is wel mogelijk.


Er zijn al meerdere potentiële eindgebruikers betrokken bij het Berlijnplein die er nu al deels tijdelijk huren. Deze gebruikers passen binnen het profiel. Dit zijn wenselijke onderhuurders, die ook deel uitmaken van de selectiecommissie.

- Jonge Honden advies ca 100 m2

- Enkele zzp’ers advies, creatief ca 30-40 m2

- BuurtWerkKamer sociaal ca 80-100 m2

- Jongerenorganisatie sociaal ca 300 m2


Achtergrondinformatie Cultuurcluster Berlijnplein


Het cultuurcluster wordt een open en toegankelijk gebied en gebouw, dat lang meegaat. Pleingenoten geven met elkaar en de omgeving invulling aan het gebied en het gebouw. Pleingenoten zijn de gebruikers van de gebouwen op het Berlijnplein. Het cultuurcluster bestaat uit 4 delen met verschillende gebouwen die afwisselen in hoogte en diepte. Er komen presentatieruimtes, oefenruimtes en werkruimtes voor cultuur en kunst, zoals dans, toneel en muziek. Deze ruimtes komen verspreid in het cultuurcluster Berlijnplein. Er komt ook horeca, een groene buitenruimte en een plek voor jongeren en onderwijs.

Het cultuurcluster Berlijnplein is een project van culturele nieuwbouw van 9.200 m2 op een kavelgrootte van ongeveer 7080 m2. Het bestaat uit 4 delen met verschillende gebouwen. De eerste 3 delen worden nu ontworpen en gebouwd. Het vierde deel (fase 2) volgt later.


Stappen vervolg ontwikkeling, globaal

2023 ontwerpfase samenwerkingsovereenkomst september 2023

2024 vergunning fase

2024-2025 bouwfase huurovereenkomst

2026 oplevering en start huur beheerovereenkomst


Voor verdere informatie ga naar de ruimtes of klik op de link naar de website


Oppervlakte 1.637 m2
Capaciteit 0 personen
Aantal ruimtes 1 ruimtes
  • Locatiesoort:
    Openbare inschrijvingen ▪ Gemeente panden