Beschrijving

**TERMIJN IS PER 20-05-2022 VERLOPEN. ER KAN NIET MEER WORDEN GEREAGEERD**


Plaatsingsdatum 12-05-2022


De gemeente wil de werfkelder van ca 800 m2 bvo aan/onder de stadstuin ‘Plantsoen van Boedapest’ (Hof van Monaco) verhuren aan een partij die kan bijdragen aan de culturele en maatschappelijke ambities op de cultuuras van Leidsche Rijn Centrum. (voor meer informatie een aanmelden zie ook https://berlijnpleinutrecht.nl/)


Wat zoeken we?

Partijen wordt gevraagd zich te melden als toekomstig huurder van deze werfkelder. Het pand is bedoeld voor organisaties die bijdragen aan

- het aanbod van het maken van muziek of andere podiumkunsten, en tevens ruimte voor repeteren, les geven / les krijgen en presenteren aan publiek

- een combinatie van professionele en amateurkunst beoefening

- een natuurlijke verbinding met doelgroepen die niet vanzelfsprekend aansluiten bij culturele activiteiten

- diversiteit en inclusie van de cultuuras

- een aanvulling op de geplande functies in het reeds in het ‘Ontwikkelplan Berlijnplein - Toekomst van de stad’ van het naastgelegen toekomstige cultuurcluster.

- versterking van het horeca-aanbod, zonder concurrentie op het bestaande aanbod (dus geen restaurantfunctie).


We geven voorkeur voor een partij die

- een natuurlijke verbinding heeft met Leidsche Rijn en de toegevoegde waarde voor de cultuuras Leidsche Rijn centrum, aanvullend op bestaande partijen

- een aanvullend en verbonden profiel geeft op De Vrijstaat en op Berlijnplein zoals omschreven in het Ontwikkelplan Toekomst van de Stad


Aanmelding

Een partij of consortium kan zich aanmelden voor het totale pand (ca 800 m2 bvo).


Locatie

De werfkelder betreft de momenteel grotendeels leegstaande ruimte onder de in 2021 opgeleverde nieuwe stadstuin ‘Plantsoen van Boedapest’. De Vrijstaat gebruikt momenteel tijdelijk (tot najaar 2022) een klein deel van de ruimte tijdens de verbouwing van de tegenovergelegen boerderij.

De naastgelegen werfkelder (aan de andere zijde van de grote trappen) is verhuurd aan De Plaatsmaker die er ruimte voor dans, muziek en culturele organisaties exploiteert. Tegenover deze ruimtes staan de oude boerderij van de Vrijstaat (momenteel in verbouwing) en het bijbehorende ‘Zomerhuis’ waar ook een open call voor huurders voor loopt, gelijktijdig met deze open call voor deze werfkelder.


Randvoorwaarden

- Er wordt uitgegaan van een huurcontract tot 1-1-2032.

- De huurprijs is 93 euro/m2/jr exclusief servicekosten en exclusief BTW, prijspeil 2022

- De ruimte wordt enkel als geheel verhuurd aan één contractant die aanspreekpunt is voor de eigenaar (gemeente). Onderhuur of medehuur is mogelijk. Het huurregime bedrijfsruimte 7:230 is van toepassing, horeca moet ondersteunend zijn aan de hoofdverhuur.

- Bij deze locatie is gemeentelijke ondersteuning in de vorm van investering in ruimte of exploitatiesubsidie uitgesloten.

- Partij is in staat om coördinatie op ontwerp, vergunningen en bouw en te realiseren, in afstemming met gemeente. Gezien de grotendeels leegstaande ruimte is ervaring en snelheid van besluitvorming een pre.


Beoordeling

Beoordeling vindt plaats door de beoordelingscommissie, met daarin vertegenwoordigers van cultuurcluster Berlijnplein (projectleider Trudie Timmerman), een vertegenwoordiger van afdeling culturele zaken gemeente Utrecht (David Langerak) en een vertegenwoordiging van de naastgelegen culturele partners (Kayan Tang). De gemeentelijk projectleider programma en co-creatie van Berlijnplein (Fulco Treffers) zal het proces begeleiden als secretaris van de beoordelingscommissie en is bereikbaar voor eventuele vragen van geïnteresseerde partijen.


Planning (onder voorbehoud)

Aanmelding: toesturen aan berlijnplein@utrecht.nl - 20 mei

Brievenselectie mogelijke kandidaten - Week 21

Gesprekken - Week 21/22

Keuze door beoordelingscommissie - Week 22/23

Verdiepende gesprekken met gekozen partijen om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst - Ntb / zsm

Uitwerking ontwerp en voorbereiding verbouwing - Ntb / zsm

Verbouwing - Ntb / Zsm

Huurcontract - Ntb / zsmHet aanmeldformulier is te vinden via de website https://berlijnpleinutrecht.nl/gebiedsontwikkeling/open-call-zomerhuis-en-werfkelders-leidsche-rijn-centrum/.


Voor vragen en aanmelden:

Neem contact op met Fulco Treffers - 06 1233 9526

info@berlijnpleinutrecht.nl tav Fulco Treffers

Oppervlakte 800 m2
Capaciteit 0 personen
Aantal ruimtes 1 ruimtes
  • Locatiesoort:
    Openbare inschrijvingen ▪ Gemeente panden ▪ Ateliers en werkplaatsen ▪ Kantoren ▪ Musea en galeries ▪ Muziekruimtes ▪ Onderwijsruimtes
  • Activiteiten:
    Coaching ▪ Creatief Amateur ▪ Creatief Professioneel ▪ Educatie