The Cube Utrecht

Kenmerken

Uitstraling:
Oppervlakte:
200 m2
Capaciteit:
50 personen
Prijs:
€ 1.583,00 per maand


Boek The Cube Utrecht  


Beschrijving

Waarom is The Cube een ideale plek?
1. Gelegen tegenover winkelcentrum Overvecht
2. Gericht op studenten, starters en zzp’ers in Overvecht en omgeving
4. Ligging ten opzichte van Utrecht centrum en omliggende wijken (Ondiep, Tuinwijk)
3. Flexibele casco oplevering voor eventuele aanpassingen
5. 639 studentenwoningen in de directe omgeving
6. Gunstige bereikbaarheid middels auto en openbaar vervoer

Adres
Beyaartdreef 1 (3562 LC Utrecht)

Algemeen
The Cube in Overvecht
Sociaal - verbindend - groen - lokaal - fris - toegankelijk & gastvrij - jong - multicultureel

Op zoek naar commerciële ruimte, staat u open voor samenwerking en heeft uw aanbod aansluiting met studenten, starters en zzp’ers? Dan is The Cube Utrecht iets voor u! Met 639 nieuwbouw woningen boven uw commerciële ruimte en nog 343 in de directe omgeving kunt u direct inspelen op nieuwe doelgroepen en huidige bewoners van Overvecht.

The Cube Utrecht wordt gebouwd op de voormalige locatie van uitgeverij “Spectrum” en van de Nederlandse Pakketdienst. Er komen, naast de 639 studentenwoningen in het complex van The Cube, in de directe omgeving ook 3 woongebouwen met 343 middeldure huurappartementen voor starters en senioren. De eerste woningen worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 opgeleverd en de studentenwoningen in het 3e kwartaal 2021.

Bijzonder is de commerciële ruimte in de plint van de 50 meter hoge “Landmark” van Overvecht. In The Cube Utrecht zijn straks alle ingrediënten te vinden om het beste uit de gebruikers naar boven te halen. Het wordt een gezonde en inspirerende plek om te wonen, te ondernemen, te recreëren; te leven. Belangrijke pijlers uit het plan zijn “health”, “ondernemen”, die tezamen zorgen voor ontmoeting en Inspiratie en verbinding met de wijk.

Ligging en bereikbaarheid
Per auto
The Cube is gelegen in het noordoostelijk gedeelte van Utrecht en is met het eigen vervoer eveneens goed te bereiken. Via de Kardinaal de Jongweg en de Berenkuil zijn de Waterlinieweg, Zuilense Ring en de snelwegen A12 en A27 eenvoudig te bereiken.

Parkeren
Er is ruimte voor gratis parkeren op het direct aangrenzende openbare parkeerterrein van het Winkelcentrum.
Per openbaar vervoer
Het object is met het openbaar vervoer zeer goed te bereiken. Station “Overvecht” bevindt zich in de directe omgeving met een hoogfrequente verbinding met Utrecht-Centraal waarbij de reistijd ca. 4 minuten bedraagt. Daarnaast is er een bushalte op direct voor de deur van The Cube Utrecht gesitueerd.

Oppervlakte
Totaal ca. 1.000 m² b.v.o., onderverdeeld als volgt:
· Unit 1: ca. 800 m² b.v.o. commerciële ruimte / horecaruimte; (roze gearceerd in bijlage plattegrond Legenda Plint The Cube Utrecht) = VERHUURD
· Unit 2: ca. 200 m² b.v.o. commerciële ruimte / kantoorachtig; (blauw & groen gearceerd in bijlage plattegrond Legenda Plint The Cube Utrecht)

De vermelde metrages zijn uitsluitend indicatief. Het object is niet conform de meetnorm van het normblad NEN2580 ingemeten en derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.

Opleveringsniveau
Het object wordt casco opgeleverd , wensen ten aanzien van afwerking en inbouw kunnen in overleg en voor rekening huurder mogelijk worden meegenomen in het bouwproces.

‘Onder huur als casco wordt verstaan, de huur van de constructieve bouwvloer(en), het/de constructieve plafond(s), de bouwmuren zonder pui(en), doch inclusief de in de bouwmuren aanwezige kozijnen, ramen en deuren, de nutsvoorzieningen tot waar de (hoofd)watermeter is/komt dan wel tot een ander primair aansluitpunt, alsmede het (basis) sprinklernet en trappen indien deze door of vanwege verhuurder zijn aangebracht’

Huurprijs
€ 95,- per m² per jaar te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting, per kwartaal vooruit te voldoen (prijspeil december 2020).

Servicekosten
Nader overeen te komen.

Kosten nutsbedrijven
Rechtstreeks door huurder te voldoen aan desbetreffende nutsbedrijven. Huurder dient een contract af te sluiten voor water/elektra en verwarming met de eigenaar van het gebouw. Deze heeft een collectieve aansluiting van de nutspartijen waarbij rekening is gehouden met de capaciteit van de commerciële ruimte.


Gebruikersmogelijkheden
Het object valt binnen het bestemmingsplan NPD strook, Overvecht (07-06-2018) en luidt de enkelbestemming Gemengd-1. De aangewezen gronden binnen Gemengd-1 zijn bestemd voor:
- Horeca in de categorie B, C, D1 en D2 van de lijst van horeca-activiteiten;
- Creatieve bedrijven;
- Dienstverlening;
- Culturele voorzieningen, uitsluitend in de vorm van een atelier, creativiteitscentrum, dansschool, muziekschool, sauna of wellness;
- Sport uitsluitend in de vorm van fitness, sportschool of sportzaal;
- Maatschappelijke voorzieningen, uitsluitend in de vorm van een bibliotheek, gezondheidzorg, jeugdopvang, naschoolse opvang, onderwijs, openbare dienstverlening, praktijkruimte, verenigingsleven, wijkcentrum, welzijnsinstelling of zorginstelling;
- Bedrijven, zoals opgenomen in de categorieën A en/of B1 van de bij dit bestemmingsplan behorende Lijst van Bedrijven 'functiemening';
- Voorzieningen en functies die bij de bestemming horen zoals, verkeers-, parkeervoorzieningen, waaronder gebouwde of (half)verdiepte parkeergarages met bijbehorende voorzieningen, groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen waaronder traforuimten en schakelstations, water, tuinen en erven.

Voor nadere informatie omtrent de bestemming en gebruikersmogelijkheden verwijzen wij u naar de Gemeente Utrecht.

Huurprijsindexering
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een kwartaal verplichting huur plus servicekosten en de over het totaal verschuldigde BTW.

Huurtermijn
5 (vijf) jaar met een verlengingsperiode van 5 (vijf) jaar.

Opzegtermijn
Uiterlijk 12 (twaalf) maanden voor het aflopen van een huurtermijn.


Huurovereenkomst
Gebaseerd op het model huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290a BW, zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012. Van deze overeenkomst maken deel uit de bijhorende “Algemene bepalingen huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290A BW”, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag op 2 oktober 2012 en aldaar ingeschreven onder nummer 58/2012.

Aanvaardig
Q3 2021.

Btw
Uitgangspunt is BTW-belaste verhuur. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel volledig wordt gecompenseerd.

Ondermaat/overmaat
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent geen van partijen daaraan rechten.


Voorzieningen

 • Beamers
 • Biljart
 • Catering beschikbaar
 • Catering zelf organiseren mogelijk
 • Computers
 • Flipover
 • Garderobe
 • Geluidsinstallatie / Microfoonset
 • Keuken
 • Koffieautomaat
 • Lichtinstallatie
 • Muziekinstallatie
 • Podium
 • Statafels
 • Spiegelwand
 • Tafels en stoelen
 • Televisie
 • Terras
 • Tribune
 • Tuin
 • Whiteboard
 • Wi-Fi
 • Piano
 • sport en spel items
 • Streaming faciliteiten

Contact met de locatie

The Cube Utrecht
T: 0655328785
https://www.the-fizz.com/en/student-accommodation/utrecht-student-accommodation/