Handige links

Panden gemeente Utrecht te koop
Evenement in de openbare ruimte organiseren?
Initiatief en subsidie mogelijkheid
Ruimte voor kunst & cultuur - de Plaatsmaker
Leegstaande panden hergebruiken
Welzijn in de wijk
Andere Makelpunten in Nederland
Verhuur gemeentelijke Sport & Buurtcentra
Groen project starten in de openbare ruimte
Filmopnames Utrecht
Regels en Vergunningen
Bedrijfsverzamelgebouwen
Locatiescan KvK
Ondernemersloket
Plexat- werklocaties